Pravidla serveru GoldenAge | SmetanaX

Základní informace

Pravidla byla silně zjednodušena, a proto více než kdy dříve platí, že když něco není zakázáno, neznamená to, že je to povoleno. V nejasných případech rozhodne o pravidlech administrátor dle svého uvážení. Řiďte se pravidly slušného chování a selským rozumem, hrajte férově a používejte mozek.

Možnost hrát na serveru považujte za privilegium, ne za právo, a podle toho se chovejte.

Jste odpovědní za svůj účet, nikomu ho nepůjčujte – v případě, že by dotyčný porušil pravidla, budete potrestáni stejně, jako kdybyste to udělali vy.

Vždy, když narazíte na porušení pravidel, nemůžete se s někým rozumně dohodnout, nebo si nejste něčím jistí, zavolejte moderátora/administrátora. Jsou tu od toho, aby dbali na dodržování pravidel a pomáhali hráčům. Neobtěžujte je ale maličkostmi a žádostmi o portování. Vždy rovnou jasně uveďte svůj problém, nespamujte chat. Nejlépe použít příkaz /modreq <žádost>.

Všechno, co ve hře uděláte, se zaznamenává a je zpětně dohledatelné.

Ostatní hráči a jejich majetek

 • Na serveru je zakázáno krástgriefovatnapadat ostatní hráče bez jejich předchozího souhlasu (nedovolené PvP), používat cheaty a zneužívat bugy ve hře.

Krádežemi je myšleno především přivlastňování si předmětů z cizích truhel, dále cizích zvířat, plodin na polích a vzácných bloků. Truhly lze zamknout pomocí pluginu LockettePro. Nezamčená truhla ale není automaticky veřejná. Veřejná je pouze tehdy, pokud tak je přímo označena. V tomto případě ale buďte ohleduplní – pokud si něco vezmete, nechte něco i pro ostatní.

Griefing nejčastěji označuje poškozování cizího majetku, obvykle staveb. Počítá se jak ničení bloků (odkopávání, zapalování nebo odpalování), tak pokládání nových bloků tam, kam nepatří. V případě krajní nutnosti (například vámi nezaviněné uvěznění v cizí stavbě) je povoleno odkopat několik bloků a vše vrátit do původního stavu. V případě poškození stavby omylem po sobě škody opravte nebo na místě podejte modreq s vysvětlením. Stavby vygenerované automaticky hrou (např. NPC vesnice) není zakázáno rozebírat a přestavovat, pokud nejsou zjevně zabrány jiným hráčem. Rozebírejte je ohleduplně, bezdůvodné ničení bude trestáno. Obsah generovaných truhel je veřejný.

Napadání a zabíjení jiných hráčů je zakázáno, pokud mezi hráči nedošlo předem k dohodě. Nezáleží na tom, kdo koho napadl první – v případě napadení se nebraňte a napadení ohlaste (moderátor viníka potrestá a navrátí případné ukradené předměty).

Za cheaty jsou považovány jakékoli modifikace hry, které dávají hráči neférovou výhodu vůči ostatním nebo přímo obchází mechaniky základní hry (schopnost lézt po stěnách, chození po vodě, průhledné textury, port nad bedrock…). Makra nejsou považována za cheaty, pokud je nezneužíváte ke svému obohacování. Minimapy, módy zobrazující souřadnice a podobné, jednoduché a nezvýhodňující módy jsou povoleny. Řiďte se při výběru selským rozumem nebo se zeptejte moderátora.

Odhalené bugy (chyby ve hře) nevyužívejte ke svému obohacení, nevypouštějte je na veřejnost a ohlaste je neprodleně moderátorovi.

Chování v chatu

 • V herním chatu ani na discordu netolerujeme nadávkyrasismus, diskuze o ideologiích a jejich propagaci (v chatu i přímo ve hře prostřednictvím symbolů), flametrollení, spam a flood

 

Stavění

 • Při stavění se vždy snažte, aby váš výtvor vypadal co nejlépe.

Používejte kombinaci náročnějších materiálů.

 • Menší stavby je možno bez povolení stavět kdekoli minimálně 150 bloků od nejbližší sousední stavby. Větší projekty a všechny nadzemní trapky musí být nejprve schváleny moderátorem či administrátorem.
 • Města, vesnice a větší stavby, než jsou malá soukromá sídla, je nutné nejdříve ohlásit na discordu ve vláknu stavby-schvalování a počkat na schválení. Žádost doplňte odkazem na lokaci na dynmapě (ikona řetězu v rohu) a popisem projektu.

  • Při hraní (především při stavění RS obvodů) se snažte co nejméně zatěžovat server.

  Nestavte obvody, které by vyžadovaly příliš velkou kapacitu serveru (případně se zeptejte moderátora ve hře nebo na fóru). Nezůstávejte zbytečně ve hře, pokud nejste u počítače (AFKování za účelem zisku bude trestáno).

  • Neničte přírodu a své stavby do ní přirozeně začleňujte.

  Za ničení přírody se považuje například vytváření vírů ve vodě, stavění nevzhledných sloupů a pomocných konstrukcí (zničte je po sobě), kopání nezabezpečených děr přímo dolů (někdo do nich může spadnout) a nedokončené kácení stromů (vždy vykopejte všechno dřevo, nenechávejte po sobě ve vzduchu koruny). Písek je dovoleno ve velkém těžit pouze v pískovně, ne na pouštích a plážích.

  Okolí svých staveb úplně nezarovnávejte, nestavte kolmé rovné útesy, pokud vytváříte umělý ostrov, břehy by měly sahat až na dno (žádné plovoucí placky na hladině).

  Netherportály vždy stavte tak, aby přesně navazovaly i v Netheru.

Připojením na server automaticky souhlasíte  s obeznámením pravidel. Neznalost pravidel není brána v potaz!
Přesunout se na začátek